ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ - KUNZENMANN 

 

  • Μέλος  του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών
  • Member of Autism Europe
  • Εφευρέτης του πολυλειτουργικού θεραπευτικού σπιτιού KOKUKI για το οποίο κατέχει Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας EP 2 618 589 B1, καθώς και Αυστριακό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας AT 512484 B1.

   

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου!

Ευχαριστώ θερμά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν με τις φωτογραφίες τους στη δημιουργία της, καθώς και τους γονείς που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των φωτογραφιών.

 

Απαγορεύεται η χρήση και αναπαραγωγή του φωτογραφικού υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

The use and reproduction of all the photographic material on this website is prohibited.

Die Verwendung und Reproduktion des fotografischen Materials dieser Website ist verboten.

L'utilisation et la reproduction du matériel photographique de ce site est interdite.