ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Για τη σωστή ανάπτυξή του, το παιδί χρειάζεται χρόνο για παιχνίδι. Το παιχνίδι, ως βιωματική εμπειρία, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης. Στη διαδικασία της μάθησης μέσω παιχνιδιού, ο ρόλος του γονέα-εκπαιδευτή είναι να ενθαρρύνει το παιδί να διορθώνει τον εαυτό του, δίνοντάς του το χρόνο να δοκιμάζει μέχρι να βρει τη λύση.