Για να συγκεντρωθέι το παιδί στο συνεχόμενο παιχνίδι, στην εκμάθηση ή στην απασχόληση, είναι σημαντικό να βρίσκεται σε κατάλληλο περιβάλλον που δεν το αποσυντονίζει από την εργασία του, λόγω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων. Μία εξαιρετική λύση είναι το πολυλειτουργικό σπιτάκι θεραπείας KOKUKI