ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε παιδιά και άτομα με διαφορές διαταραχές η διαδικασία της αυτονομίας δεν έχει πρότυπη εξέλιξη.

Ανάλογα με το πρόβλημα, υπάρχει για κάθε παιδί η δική του εξέλιξη με το δικό του ρυθμό.

Για να βοηθήσει ουσιαστικά ο γονέας το παιδί του, δεν έχει νόημα να το συγκρίνει με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Πρέπει να εστιάζει στην προόδο που έκανε το παιδί στη δική του εξέλιξη και να χαίρεται για αυτήν την προόδο που έκανε με μεγάλο αγώνα.

Επίσης, πρέπει ο γονέας να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα του παιδιού του για να μπορεί να παίρνει θέση για αυτό στην κοινωνία.