ΕΝΔΥΣΗ

Καθώς το παιδί ωριμάζει , χρειάζεται λιγότερη στήριξη και καθοδήγηση από τους γονείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους και η συμβουλή τους.

Η αγάπη των γονέων για τα παιδιά τους πρέπει να περιλαμβάνει και την οριοθέτηση,  παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά ασφάλεια και σιγουριά.

Οι γονείς πρέπει σταδιακά να ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει διαφορές δραστηριότητες μόνο του, να το βοηθούν όσο χρειάζεται άλλα και οι απαιτήσεις τους από το παιδί να είναι ανάλογες  με το αναπτυξιακό  επίπεδο που βρίσκεται το παιδί. Έτσι, αναπτύσσεται στο παιδί αυτοπεποίθηση, εφόσον ο γονέας  πιστεύει στο παιδί.