ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Η θεωρία της ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ άφορα τις 7 αισθήσεις του ανθρώπινου σώματος, δίνοντας βαρύτητα στις 3 από αυτές, οι οποίες είναι:

  • Η ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ ΑΙΣΘΗΣΗ ή ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (VESTIBULAR SENSE or SENSE OF BALANCE). Η συγκεκριμένη, με το όργανο ισορροπίας που βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτιού, δίνει πληροφορίες για τη θέση του κεφαλιού (και του σώματος), την κατεύθυνση και την ταχύτητα της κίνησης του σώματός μας στο χώρο.
  • Η ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ή ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (PROPRIOCEPTIVE SENSE or SENSE OF BODY POSITION)  αφορά την αντίληψη των μελών του σώματος από πληροφορίες που δέχεται το σώμα μας από αρθρώσεις, τένοντες, συνδέσμους και μυς χωρίς οπτικό έλεγχο.
  • Η ΑΠΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ή  ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ (TACTILE SENSE or SENSE OF TOUCH ) αφορά οποιαδήποτε πληροφορία δέχεται το ανθρώπινο σώμα και μεταφέρεται μέσω του δέρματος από κάθε είδους εξωτερικό παράγοντα.