ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ-ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

Η SENSORY INTEGRATION ή ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, είναι η ιδανική διαδικασία και επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών στο ΚΝΣ οι οποίες φιλτράρονται, μεταφράζονται, οργανώνονται και τοποθετούνται στον εγκέφαλο του ατόμου. Η ακριβής ερμηνεία των αισθητηριακών πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή σκέψη, που ακολουθείται από τον ορθό λόγο, την κατάλληλη κίνηση, δράση, και συμπεριφορά του ατόμου.

Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ξεκινάει στη προγεννητική περίοδο του μωρού, και αυξάνεται παράλληλα με την ανάπτυξη του παιδιού, μέχρι την ηλικία των 8 χρονών, όπου και φτάνει στην κορύφωσή της. Στη συνέχεια η ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ακολουθεί μια καθοδική τάση, ποτέ όμως δεν εξαφανίζεται και υπάρχει σε ολόκληρη τη ζωή του ατόμου.