ΠΙΑΤΟ-ΣΑΝΙΔΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Η θεραπεία έχει στόχο, μέσω αισθητηριακών ερεθισμάτων, να υποστηρίζει την ωρίμανση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και τη σωστή ερμηνεία των διαφόρων πληροφοριών.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη εργοθεραπεία είναι αιώρες, κούνιες, σκάλες, μπάλες, τραμπολίνο και υλικό με διάφορες υφές.