ΑΙΩΡΑ-ΤΟΥΝΕΛ

Στα θεμέλια των τριών βασικών αισθήσεων εξελίσσονται οι υπόλοιπες γνωστές τέσσερις αισθήσεις:

  • Η ΟΠΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ή ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (VISUAL SENSE or SENSE OF SIGHT)
  • Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ή  ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ (AUDITORY SENSE or SENSE OF HEARING)
  • Η ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ  ή  ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ (OLFACTORY SENSE or SENSE OF SMELL)
  • Η ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ή ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ (GUSTATORY SENSE or SENSE OF TASTE)